Декларация за безпристрастност

от Управител на "ТЕТ - КОНТРОЛ"

  Органът за контрол „ТЕТ-КОНТРОЛ“ от вида С е независим от заинтересованите страни. Персоналът в органа за контрол не е и няма да бъде разработчик, производител, доставчик, монтажник, купувач или лице, което поддържа обектите, които контролира, нито е упълномощен представител на някоя от тези страни. Органът за контрол и неговия персонал не участват в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с независимостта в неговата преценка и неговата неподкупност при контролирането.

  Висшето ръководство на органа за контрол от вида С „ТЕТ-КОНТРОЛ „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД декларира, че:

  • Не се оказва търговски, финансов или друг подобен натиск на персонала на органа за контрол, който може да повлияе върху неговата персонална оценка и неподкупност при контролирането.

-Възнаграждението на лицата участващи в контролните дейности, няма да зависи пряко от броя на извършваните контролни дейности и в никакъв случай от резултатите от контрола.

  • Осигурява се безпристрастно действие на персоналa, като се следи и анализира всяка ситуация, която може да се определи като риск за безпристрастността на дейностите на Органа за контрол.
  • Органът за контрол осигурява правилно разпределение на отговорностите и пълномощията във връзка с предлаганите услуги за контрол, чрез документираните процедури и организационни мерки.
  • Не се допуска външни лица и организации да влияят на качеството и резултатите от извършения контрол.
  • Не предлага плащания на комисионни и други стимули за привличане на нови клиенти;
  • Всички заинтересовани страни имат достъп до услугите на органа за контрол, без да съществуват никакви затрудняващи условия- финансови или други.
  • Процедурите, съгласно които Органа за контрол „ТЕТ-КОНТРОЛ“ от вида С функционира се прилагат без дискриминация.
  • Отговорността за резултатите от извършения контрол и за опазване на професионалната и търговска тайна, както и за спазване на нормативните документи е изцяло на персонала на Органа за контрол и на неговия Ръководител.
  • Висшето ръководство на ОКС осъзнава важността на безпристрастността при изпълнение на дейностите по контрол и е ангажирано с управлението на конфликтите на интереси, като гарантира обективност за своите дейности.
  • В Орган за контрол „ТЕТ-КОНТРОЛ“ от вид С към „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД се определят, оценяват и документират всички потенциални рискове за безпристрастността, произтичащи от дейностите на Органа за контрол или от неговите взаимовръзки, както и от взаимовръзките на неговия персонал. При определяне на рисковете за безпристрастност Органът за контрол взима под внимание взаимовръзките основани на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси и договори. Всеки идентифициран риск за безпристрастността се документира и се определят мерки за неговото отстраняване или намаляването му до минимум.

  Висшето ръководство на Органа за контрол от вид С „ТЕТ-КОНТРОЛ” към „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД декларира, че ще осигурява безпристрастен и независим процес на контрол, без да се влияе от каквито и да е интереси.

Дата: 09.01.2019г.

Надежда Анастасова, Управител на „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност