Политика

на Органа за контрол "ТЕТ-КОНТРОЛ" от вид С

Ръководството на Орган за контрол „ТЕТ-КОНТРОЛ“ от вид С, към „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Димитровград се ангажира със следното:

  •  Постигане на високо качество на предлаганите услуги и постигане на пълно съответствие с правните и други изисквания и с изискванията на клиентите и заинтересованите страни
  • Изграждане на взаимоотношения с клиенти и доставчици, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност.
  • Осигуряване на достатъчна информация, обучение и наблюдение, за да могат всички служители да осъзнаят опасностите и риска в работата и отговорно и безопасно да извършват дейностите си.
  • Осигуряване на недискриминативен, неутрален, независим и безпристрастен начин на работа
  • Уважаване на човешките права на нашите служители. Осигуряване на работна среда зачитаща достойнството, равните възможности и насърчаваща взаимния респект.
  • Респект към нашите клиенти, партньори, околната среда и обществото, в което живеем и работим.
  • Създаване и затвърждаване на чувство за конфиденциалност, честност, почтеност и професионална етика при работа с нас.
  • Постоянен стремеж за развитие, усъвършенстване и постигане на конкурентни предимства.
  • Като Ръководител на органа за контрол Декларирам, Личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика и цели по качеството.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност