Дейност

на Органа за контрол "ТЕТ-КОНТРОЛ" от вид С

Дейности извън обхвата на акредитация:

1. Пусконаладъчни дейности:

 • Измерване съпротивлението на изолацията.
 • Контрол/проверка на крайни електрически потребители от клас I, II и III съгласно стандарт DIN VDE 0701/0702
 • Проверка и настройката на релейните защити.
 • Други проверки, прегледи и настройки в зависимост от спецификата на пусканите в експлоатация съоръжения.
 • Подаване на напрежение и извърщване на функционални изпитания на съоръженията.
 • Издаване на сертификати и протоколи за извършените дейности.

2. Монтажни, ремонтни и възстановителни дейности по ел. уредби до 1000 V.

3. Проучвателни, проектантски и консултантски работи.

4. Изпитване с повишено напрежение на ел. двигатели.

5. Монтаж на нови и ремонт на съществуващи силови и осветителни инсталации.

6. Изпитване с повишено напрежение на твърди и течни диелектрици.

Дейности в обхвата на акредитацията

Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V Съпротивление на изолацията:

1. Съпротивление на изолацията.

2. Съпротивление на защитни заземителни уредби.

3. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

4. Импеданс Zs на контура „фаза- защитен проводник“.

5. Прекъсвачи за защитно изключване (Fi- прекъсвачи):

 • Ток на задействие
 • Време за изключване
 • Допирно напрежение

6. Трансформаторно масло от нови и в експроатация ел. съоръжения до и над 1000 V.

7. Пробивно напрежение.

8. Електрозащитни средства - нови и в експлоатация обекти и съоръжения.

Физични фактори на нови и в експлоатация обекти:

1. Микроклимат на работна и битова среда.

 • Температура на въздуха;
 • Относителна влажност на въздуха;
 • Скорост на движение на въздуха;

2. Изкуствено осветление на работна и битова среда.

 • Осветеност;

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност